Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet beskriver innovasjonsprosesser i avishuset Glåmdalen og databedriften Pulsar Data AS, begge mediebedrifter på Kongsvinger. Notatet beskriver karakteristika ved produktutviklingen, faser i innovasjonsprosessen, kilder til innovasjon og hvilken rolle kunden/brukeren/leseren har som kilde til innovasjon. Materialet til casene er samlet gjennom intervjuer med sentrale personer i bedriftene.

Bestill rapport

Produktutvikling- et sammenlignende perspektiv på innovasjons-prosesser i en databedrift og et avishus | (rapportnr. 200403)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X