Reiselivsnæringen og OL: Markedsføringskick eller løftestang?

En analyse av OL-regionen som reiselivsregion i lys av vinter-OL 1994. Notatet gir foreløpige tall fra prosjektet OL 94 og reiseliv når det gjelder planlagt kapasitet i reiselivet, samt et regne-eksempel på trafikktallene en slik utbygging vil kreve.

Produktutvikling- et sammenlignende perspektiv på innovasjons-prosesser i en databedrift og et avishus

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet beskriver innovasjonsprosesser i avishuset Glåmdalen og databedriften Pulsar Data AS, begge mediebedrifter på Kongsvinger. Notatet beskriver karakteristika ved produktutviklingen, faser i innovasjonsprosessen, kilder til innovasjon og hvilken rolle kunden/brukeren/leseren har som kilde til innovasjon. Materialet… Les mer »

Lysgårdsbakkene hoppanlegg

Grunnlaget for denne rapporten er et oppdrag for Lillehammer Olym-piapark. Målsettingen med prosjektet har vært å drøfte kommersiell utvikling og produktutvikling i hoppanlegget. Det er et mål for Olympia-parken å utvikle nye, og forbedre eksisterende turistprodukter i anlegget. Dette skal styrke inntjeningen og verdiskapingen i anlegget og øke selskapets konkurransekraft.