Dette notatet er foreløpig en drøfting av forholdet mellom plan og politikk i forbindelse med revisjon av alkoholpolitiske handlingsprogrammer i to kommuner. Sentrale spørsmål er i hvilken utstrekning planen reflekterer politikernes syn og hvordan endringer i planenes innhold kan vurderes i lys av dette.

Bestill rapport

Planlegging og politikk – foreløpig resultater fra en studie av arbeidet med alkoholpolitiske handli | (rapportnr. 199332)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 45,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X