Dette notatet er foreløpig en drøfting av forholdet mellom plan og politikk i forbindelse med revisjon av alkoholpolitiske handlingsprogrammer i to kommuner. Sentrale spørsmål er i hvilken utstrekning planen reflekterer politikernes syn og hvordan endringer i planenes innhold kan vurderes i lys av dette.

Bestill rapport

Planlegging og politikk – foreløpig resultater fra en studie av arbeidet med alkoholpolitiske handli | (rapportnr. 199332)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 45,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X