I rapporten beskrives Oscarsborg festnings korte historie som åpent tilgjengelig for allmenn ferdsel. Det første året uten adgangsrestriksjoner var i 2003, og fra 2004 fantes det også tilrettelagte tilbud for besøkende. Organisasjonshistorien har vært turbulent, selv på den korte tida, og man sliter nå med å ivareta nødvendige fellesoppgaver og vertskaps¬funk¬sjo¬ner på øya. Forholdet mellom aktørene er preget av tilbaketrekning, og liten grad av tillit. Foreslåtte tiltak er ikke å starte ny organisasjonsbygging uten at aktørene er enige og at premissene er helt klare. Akershus fylkeskommune kan styre noen strategiske reiselivstiltak til regionen, og NFV som eier burde være interessert i å ta ansvaret for koordinering av enkelte fellesoppgaver og informasjon. Prosjektet er igangsatt og finansiert av Akershus fylkeskommune for å bedre forutsetningene for riktige valg når det gjelder videreutvikling av vertskapsrollen på Oscarsborg festning. Vurderinger og resultater er så godt som i sin helhet basert på intervjuer med de fleste aktørene på festningen.

Bestill rapport

Oscarsborg festning. En situasjonsanalyse. | (rapportnr. 200705)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X