Rapporten omhandler en undersøkelse om kommunal praksis vedrørende fritak og permisjoner fra politiske verv. Undersøkelsen omfatter 44 kommuner og 4 fylkeskommuner i kommunestyreperioden 1999-2003. I løpet av perioden har 9% faste kommunestyrerepresentanter fått fritak grunnet uforholdsmessige vanskeligheter eller belastninger ved å skjøtte vervet. Det innebærer i gjennomsnitt en utskifting av tre representanter pr. kommune.

Bestill rapport

Når plikten kaller. Om fritak fra politiske verv. | (rapportnr. 200323)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X