Rapporten beskriver og analyserer hvordan miljøverninteressene har gjort seg gjeldende i planprosessen omkring OL i Lillehammer. OL-prosjektet følges fra begynnelsen av 1982 og framover til 1990, videre legges det stor vekt på prosessen omkring arealdelen av kommuneplanen i Lillehammer som ble utarbeidet i 1989. Datagrunnlaget er offentlige dokumenter og informantintervjuer.

Bestill rapport

Miljøvern og OL: Aktører og prosesser i kommuneplanlegging og OL-utbygging i Lillehammer | (rapportnr. 199112)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X