Rapporten gir en gjennomgang av den regionale utvikling for det som defineres som kvartærsektoren, dvs. høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeide, samt konsulentnæringen. Innledningsvis blir dette plasert inn i en historisk og begrepsmessig ramme. I den avsluttende delen gis ansatser til en lokaliseringsteori for kvatære næringer.

Bestill rapport

Med kunnskap skal landet bygges. Kvartærsektorens framvekst i Norge 1970-1985 | (rapportnr. 198921)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X