I notatet presenteres mål- og resultatstyring slik det er framstilt i vegledere for stat og kommuner. Deretter diskuteres spesielle problemer knyttet til målstyring og resultatvurdering i offentlig sektor. Til slutt drøftes mulighetene for å ta i bruk mål- og resultatstyring i fylkesplanleggingen.

Bestill rapport

Mål og resultater i fylkesplanleggingen | (rapportnr. 199336)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 75,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X