I notatet presenteres mål- og resultatstyring slik det er framstilt i vegledere for stat og kommuner. Deretter diskuteres spesielle problemer knyttet til målstyring og resultatvurdering i offentlig sektor. Til slutt drøftes mulighetene for å ta i bruk mål- og resultatstyring i fylkesplanleggingen.

Bestill rapport

Mål og resultater i fylkesplanleggingen | (rapportnr. 199336)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X