Rapporten omfatter en evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold, med vekt på den siste planprosessen i perioden 2002-2005. Den omfatter både fylkesplanens strategiske del (”Grenseløse Østfold Fylkesplan 2004-2007”) og handlingsprogrammet (”Regionalt Utvik-lingsprogram 2005-08”). Evalueringen har fokusert på tre områder: politikernes og regionenes/kommunenes deltakelse i planprosessen, sammenhengen mellom plandokumentene og betydning av fylkesplan-leggingen generelt. Rapporten gir avslutningsvis noen forslag til hvordan fylkesplanleggingen i Østfold kan forbedres.

Bestill rapport

Evaluering av fylkesplanleggingen i Østfold | (rapportnr. 200522)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X