Rapporten belyser hvilke forhold som fremmer og hemmer politisk deltakelse blant funksjonshemmete. Studien bygger på kvalitative intervju med tre grupper av informanter; lokallagsledere og generalsekretærene i politiske partier, representanter for interesseorganisasjoner og folkevalgte med nedsatt funksjonsevne, til sammen 29 personer. Informantene fra politiske partier uttrykker velvilje over funksjonshemmete folkevalgte, men partiene har i liten grad tenkt på funksjonshemmete som ei sosial gruppe i sammenheng med politisk representasjon. Representanter for interesseorganisasjoner for funksjonshemmete peker på at deltakelse i interessepolitisk arbeid gir politiske ressurser som også kan omsettes i deltakelse på den partipolitiske arenaen. Folkevalgte med funksjonsnedsettelser mener de har mye å bidra med i politikken. De har erfaringer og perspektiver som bidrar til at beslutninger kan tas på bredest mulig grunnlag. Folkevalgte møter funksjonshemmende barrierer både når det gjelder organisering av møter og fysisk tilgjengelighet.

Bestill rapport

Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser | (rapportnr. 201106)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X