”Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen” (2004 – 2007) er et prosjektsamarbeid mellom de fem kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. Prosjektet har som visjon å skape helse-fremmende arbeidsplasser i kommunene. Østlandsforskning (ØF) bistår prosjektet med følgeforskning, finansiert med FoU-midler fra KS. Ledere, tillitsvalgte og verneombud er hovedmålgruppe for tiltakene i prosjektet. Et hovedtiltak i prosjektet er utdanning av 60 interne coacher, som har fått opplæring i kommunikasjon og forandringsarbeid. Sluttrapporten presenterer ØFs resultater og erfaringer fra følgeforskningen gjennom de tre prosjektåre-ne, og bygger på de to foregående rapportene; ØF-rapport 14/2005 og ØF-rapport 17/2006. I følgeforskningen er det bl.a gjennomført observasjoner, individuelle- og gruppeintervjuer, dokumentstudier og to breddestudier med bruk av QPS Nordic+, som omfatter hele målgruppa. Resultatene fra andre breddestudie presenteres i denne rapporten, sammen med andre resultater og oppsummeringer av prosjektet.

Bestill rapport

Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Sluttrapport fra følgeforsk-ningen 2004 – 2007 | (rapportnr. 200806)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 230,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X