Undersøkelsen beskriver kommunale rutiner for behandling av inngrepssaker i og langs vassdrag. På basis av dette gis det vurderinger av om kommunene har saksbehandlingsrutiner som er egnet for ivaretagelse av miljøhensyn, hvilke punkter som er særlig viktige for å sikre at miljøhensyn blir vurdert og ivaretatt og hvilke muligheter/begrensninger lover og retningslinjer gir kommunenene i denne sammenheng. Rapporten inneholder også konkrete eksempler på saksganger som er egnet for ivaretagelse av miljøhensyn, og anbefalinger av hvilken saksgang som bør velges for ulike inngrepssaker. Undersøkelsen omfatter intervju med saksbehandlere på inngrepssaker i 20 kommuner og spørreundersøkelse til 200 tilfelding valgte kommuner.

Bestill rapport

Er det noen sak! Om kommunale behandling av inngrep i og langs vassdrag. | (rapportnr. 199316)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X