Rapporten inneholder en evaluering av NVE og VR-rapporten «Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak» som bestør av artikler basert på foredragene fra konferansen «Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak» i Bergen i 1993. Hensikten med både konferansen og konferanserapporten var å summere opp eksisterende kunnskap omkring konsekvenser av inngrep i vassdrag, å identifiere kunnskapsmangler og skaffe grunnlag for prioriteringer av videre forskning på området. Evalueringen inneholder vurderinger av rapporten i forhold til de målsettingene NVE og VR hadde for arbeidet, og er basert både på brukernes synspunkter og på Østlandsforsknings egne vurderinger av innholdet. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at NVE og VR har lykkes godt med å lage en kunnskaps-oppsummering, men at rapporten i første rekke danner en kunnskapsplattform når det gjelder effekter av vannkraftutbygging. Effekter av andre inngrep enn vannkraftutbygging, effekter av minstevannføringer, og effekter og videreutvikling av biotopjusterede tiltak peker seg ut som viktige områder for videre forskning.

Bestill rapport

Evaluering av NVE og VR-rapporten | (rapportnr. 199423)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X