Temaet for denne rapporten er økologisk basert bygdeutvikling sett i forhold til EFs indre marked. Hva vil Norges tilpasning til EFs indre marked bety for utvikling av bygdelokaliserte økobedrifter? I rapporten er det lagt vekt på drøfting av spørsmål, problemer og utfordringer. Det gis få konkrete svar eller anvisninger for framtidig arbeid med økobygdideen. Økobygdtanken er relativt ny i Norge. Den har koplinger til arbeidet med økolandsbyer og økokommuner men også til mer generelle steds- og bygdeutviklingsstrategier.

Bestill rapport

En økologisk basert bygdeutvikling og EF’s indre marked | (rapportnr. 199207)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 85,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X