Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal

Bakgrunnen for utredningen er spørsmålet om potensial for en felles boligpolitikk for kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Det skilles mellom (1) den sosial boligpolitikken og (2) den allmenne boligforsyningen. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal...

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Denne rapporten omhandler landbruksrettet utdanning i videregående skole og på fagskolenivå. Utdanningen er studert med basis i en undersøkelse av elevens egne vurderinger, informantintervjuer og andre kilder. Årsaker til elevenes...