Per Olav Lund er ansatt som forsker ved Østlandsforskning med arbeidssted på Hamar-kontoret. Lund innehar en MPA (Master of public administration / master i offentlig ledelse og styring) fra Høgskolen i Hedmark hvor han skrev masteroppgave om kommuneøkonomi.

Han kommer fra stillingen som rådmann i Våler kommune hvor han har vært ansatt siden 2008. Lund er et viktig bidrag til å styrke instituttets kompetanse for analyser av offentlig, og særlig kommunal sektor, i en tid hvor denne er i rask utvikling, og hvor det er et stort behov for ny kunnskap. Lund har selv en variert bakgrunn fra offentlig sektor, blant annet erfaring som stabssjef i Løten kommune, økonomidirektør ved Ullevål universitetssykehus HF og økonomisjef i Bydel Bjerke. Han har også vært forskningsassistent ved BI, Institutt for strategi.

Vi er glade for at vår nye medarbeider mener han har fått drømmejobben, slik han uttrykker det til avisen Glomdalen i dette oppslaget (Glomdalen 12.08.2014)!