Ukategorisert

Regional utvikling i Hordaland

Utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål om å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig...Les mer
Næringsutvikling

Østlandsforskning agent for Norges Bank

Østlandsforskning har fått ny 3-årskontrakt Østlandsforskning har fått nye kontrakt som agent for Norges Bank region Innland. Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter og offentlige etater i hele landet. Formålet var å styrke bankens analysegrunnlag gjennom direkte kontakt med bedrifter...Les mer