Næringslivet ønsker å ha en større rolle i entreprenørskapsutdanning. Dette kommer fram gjennom det 3-årige forskningsprosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) som Østlandsforskning har gjennomført i Belgia, Estland, Latvia, Finland og Italia.

Flertallet av 5000 lærere, foreldre og forretningskvinner og -menn som har deltatt i spørreundersøkelser mener at personer fra næringslivet har god kompetanse i og mye å tilby når det gjelder entreprenørskapsutdanning. Problemet er bare at det er for lite institusjonalisert samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidsmarkedet.

Inviter næringslivet

Et slikt samarbeid kan både skje ved elevene får tilgang til alternative læringsarenaer gjennom næringslivet eller ved at næringslivet blir invitert til skolen og klasserommet. Entreprenører og forretningsmenn rapporterer at de synes at skolene gjør for lite for å sikre seg at næringslivet kan ha en rolle i entreprenørskapsutdanningen. Samtidig uttrykker over halvparten av lærerne at næringslivet for sjelden har mulighet til å stille opp når de inviteres inn, for eksempel som mentorer i Ungdomsbedrift.

Selv om de fleste fra næringslivet i studien ikke hadde jobbet med entreprenørskapsutdanning, har de stor tro på at særlig praktiske entreprenørskapsprosjekter har en positiv betydning for den enkelte elev og for samfunnet generelt.

Konferanse i Tallinn

16-17. november presenteres Østlandsforsknings funn fra ICEE-forskningen ved en konferanse i Tallinn som samler lærere, politikere, byråkrater og forskere. Konferansen heter: SO WHAT? Reflecting on the Impact of Entrepreneurship Education.

Dette er den 11.artikkelen i en serie som presenterer funn fra ICEE. Tidligere artikler finner du her.

English version of this article