picture shows a passport controll sign in a EU country

Østlandsforskning er en av partnere i det nye Horisont 2020-prosjektet MATILDE.

Forskningspartnere i 10 europeiske land skal undersøker hvordan migrasjon påvirker lokal utvikling og samhørighet. Hypotesen er at utenlandsk innvandring kan være viktig for sosial og økonomisk utvikling i rurale fjellregioner.

Matilde står for Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European rural and mountain regions.

Bakgrunn

Prosjektet er utviklet på bakgrunn av polarisering av politikken i EUs medlemsland.

-Etter hvert har det blitt utbredt forståelse av at migrasjon, spesielt av personer med flyktningbakgrunn og deres familiegjenforente bidrar negativt til utvikling i landene de kommer til, sier prosjektleder Mari Bjerck. Partnerne i prosjektet er opptatt av å finne de riktige styringsmekanismene slik at spesielt rurale områder kan dra nytte av og utvikle migrasjon til sin fordel. -På den måten kan vi kanskje skape nye fortellinger om hvilken effekter migrasjon faktisk har på rurale områder, forteller Bjerck videre.

Forskningsprosjektet ledes av forskningsinstituttet Eurac i det italienske Bolzano og starter i januar. På Østlandsforskning og HINN blir det et team på to eller tre forskere med bakgrunn i innovasjon i offentlig sektor som skal holde i prosjektet. Den norske delen av Matilde har en ramme på 311.000 euro fordelt over tre år.

Lokal partner i Gudbrandsdalen

I prosjektet er det definert 13 case-områder spredt over hele Europa. Forskerteamet ved ØF/HINN skal sammen med den nye fylkeskommune Innlandet jobbe med case ‘Gudbrandsdalen’. Dette området har utfordringer som fraflytting, en aldrende befolkning og arbeidsledighet. Samtidig har migrasjon fra utenlandske innbyggere bidratt til å opprettholde befolkningstallene i flere av kommunene i Dalen.  Forskerne og fylkeskommunen skal vurdere migrasjonseffekten for Gudbrandsdalen på lokalt nivå ved hjelp av nye metoder å måle på. Målet til slutt er å utarbeide politiske anbefalinger og styringsløsninger.

FACTSHEET ON MATILDE (pdf/English)

Press release from all the MATILDE-partners (in english)