Østlandsforskning hjelper Verdal kommune med å evaluere sine forebyggingstiltak. Som så mange andre kommuner, har Verdal flere satsinger med ulike formål under paraplyen forebyggende tiltak. Dette handler om ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam og program som MOT og ‘De utrolige årene’. Hvordan kan vi vite om slike satsinger har støtteeffekt? Er vi på rett vei mot de målene som ble satt da tiltakene startet? Kommunen skal selv gjennomføre evalueringen og ønsker å bruke anledningen til å bli en mer lærende og evaluerende organisasjon.
Tonje Lauritzen og Torhild Andersen holder 8 april  et ‘Kom i gang !’ – utviklingsverksted sammen med virksomhetsområdet for oppvekst i Verdal kommune. Et slikt verksted omfatter innføring i evalueringsarbeid og avklaring av formålet med evalueringen, hva som skal evalueres, hvem som skal delta, hvordan evalueringen skal gjennomføres og hva den skal brukes til. Klikk her hvis du vil lese mer om vår evalueringstøtte.