Veger og tilgjengelighet er viktig for landbruksnæringen i Dovre og Lesja. Dette har betydning for vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Dette konkluderer forsker Hans Olav Bråtå i rapporten Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt – Konsekvenser for landbruket av to vernealternativ, som publiseres i dag.

Stortinget vedtok i 1999 å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre den til naturlig tilstand. Fylkesmannen i Oppland gjennomfører verneplanprosessen og har gitt Østlandsforskning oppdrag å vurdere hvilke konsekvenser forslaget om vern etter naturmangfoldloven har for landbruket. Oppdraget går ut på å utrede konsekvensene av to vernealternativer. Samtidig har byrået Mimir gjort en konsekvensutredning for reiselivet.

Hjerkinn skytefelt verneområde

Hjerkinn skytefelt verneområdeng

 

Alt. 2: Vegen skal bestå

Alternativ 1 er en stor nasjonalpark og et landskapsvernområde i sørøst. Alle veger er borte men det åpnes for transport til Snøheim langs Gamle Snøheimvegen. Alternativ 2 inneholder et mindre nasjonalpark og åpner for at Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen fram til Veslli/Rollstadsætri skal bestå. «I forhold til landbruksinteresser er alternativ 2 bedre enn alternativ 1» står det i rapporten.

Les mer om utredningen på Fylkesmannens nettside om verneplanprosessen.