Erasmus+ prosjekt Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE) er ferdig. I slutten av januar legges resultatene fram. Forsker Vegard Johansen presenterer funn på to web seminarer (webinar) den 19. og den 24. januar.

Om ICEE

I tre år har Østlandsforskning gjennomført flere spørreundersøkelser blant 12000 skoleelever, foreldre, lærere og folk fra næringslivet.  25 skoler i Belgia, Estland, Latvia, Finland og Italia har deltatt og forskerteamet har gjennomført dybdeintervjuer med 150 personer.

Nå er funnene klar og analysert. Du kan følge presentasjonen av funnene på webinarene som er tilgjengelig for alle.

Hvordan virker det?

Et webinar er en online presentasjon der alle som har adgang, kan følge med på sin egen dataskjerm. Velg dagen du vil delta på og registrer deg. Du får tilsendt en lenke som du bruker når webinaret starter.

Agenda for begge webinarer er:

-velkommen og introduksjon ved JA Europe
-kort video om prosjektet
-presentasjon av resultatene ved Vegard Johansen
-diskusjon

Deltakelse er gratis.

Registrer deg her for å følge med på webinar den 19.januar kl. 11.00
Registrer deg her for å følge med på webinar den 24. januar kl. 11.00

Sluttrapportene kommer også til å bli lagt ut på www.icee.eu og ostforsk.no. To artikkelsamlinger vil komme i siste halvdel av 2018.

Les tidligere nyhetssaker om prosjektet her

Les delrapporten om første års kvalitative del av prosjektet her