Yngve Haugstveit

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Yngve Haugstveit har 1 publikasjoner på ostforsk.no.

Bedriftskultur og resultater – teoretisk analyse og modellutvikling

Rapporten belyser ved forsknings og litteraturgjennomgang: - utviklingstendenser innen organisasjonsforskningen. - tilnærminger og metoder innen området organisasjonskultur. - begrepsbruken gjennom en kritisk gjennomgang med forslag til mer utfyllende begrepsbruk. - sammenhengen mellom bedriftskultur og resultater...