VS2010 Innlandet er fra 2002 etablert som et hovedprosjekt under forskningsprogrammet VS2010 og har fått tilsagn om finansiering som et fullt hovedprosjekt i perioden 2003-2005. Finansieringen kommer fra Norges Forskningsråd på vegne av LO, NHO og SND. En viktig del av VS2010 Innlandet er samarbeidet med regionale partnere. Det gjelder særlig gjennom delprosjektet ”Partnerskap Innlandet (P1)” som i hovedsak finansieres regionalt. Som et element i dette delprosjektet, og med finansiering fra Morgenlandet, er det foretatt en kartlegging av ulike aktører, programmer, prosjekter og virkemidler som er innrettet mot omstilling og utvikling i næringslivet i Innlandet. Målet med kartleggingen har vært å få oversikt over aktører og aktiviteter for derigjennom å få bedre frem behov for formidling, samordning og integrasjon mellom tiltak.

Bestill rapport

Utviklingsaktører | (rapportnr. 200209)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X