Rapporten handlar om korleis langtidsklientar på sosialhjelp meistrar sin livssituasjon og korleis dei strevar for å oppretthalde sjølvrespekten både overfor omgivnadene og hjelpeapparatet

Bestill rapport

Sosialhjelp og sjølvrespekt | (rapportnr. 199520)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X