«Velkommen inn» er et mentornettverk for innvandrerkvinner som ønsker seg ut på det norske arbeidsmarkedet. Østlandsforskning har fulgt prosjektet i to år og følgeevalueringen har en kvalitativ tilnærming med en kombinasjon av observasjon av mentorrelasjoner og ulike samlinger, og intervjuer med mentorer og prosjektledelse. I tillegg til å dokumentere prosjektet og beskrive prosessen underveis, har Østlandsforskning gjennom følgeevalueringen hatt fokus på noen sentrale forskningstema som har betydning for mentorrollen og mentoring som metode. Temaene har vært 1) intensjon og forventninger, 2) tiltak og prosesser, og 3) resultater og effekter.

Bestill rapport

Sluttrapportering fra følgeevalueringen av Velkommen inn | (rapportnr. 201115)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X