Notatet tar utgangspunkt i produksjonssystembegrepet, og drøfter hvordan dette kan operasjonaliseres for ressursbaserte sektorer. Dette begrepet brukes til å beskrive de fire tradisjonelle ressursbaserte produksjonssystemene, knyttet til jord, skog, fisk og mineraler. Vi avgrenser her først et kjernesystem, som består av de ekstraktive og foredlende ledd som er bundet sammen av ressursflyten, deretter tilknyttede næringer gjennom underleveranser. Notatet beskriver den romlige arbeidsdelingen mellom og innen de ressursbaserte produksjonssystemene. Notatet blir fulgt opp med et senere notat som beskriver den regionale dynamikken innen disse systemene.

Bestill rapport

Ressursbaserte produksjonssystemer: Funksjonell inndeling og regional arbeidsdeling | (rapportnr. 199601)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X