Rapporten omhandler grunnlaget for en strategi for myndighetene på området energieffektiv teknologi. Det gis først en oversikt over tradisjonelle innovasjonsformer i EU-land. Deretter gjennomgås ulike virkemidler og teknologipolitiske hovedtrekk for en energirelatert teknologipolitikk, avledes en rekke internmidler som har hovedvekten på kunnskapsspredning og informasjon

Bestill rapport

Politikk for energieffektiv teknologi: En vurdering av myndighetenes rolle i spredning av energieffektiv teknologi. | (rapportnr. 199415)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X