Ordning for beregning av utgifter til spesialiserte tjenester modell for omfordeling av HVPU-midler. ØF-notatet er første publikasjon i forsøksprosjektet: «Fra særomsorg til kommunalt ansvar som gjennomføres i 5 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 67 (86-87) og gjennomføringen av reformen.

Bestill rapport

Omfordeling av HVPU-midler | (rapportnr. 198808.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X