Notatet presenterer et rammeverk for en politisk analyse av OL saken. Det gir videre en empirisk gjennomføring av OL sakens tre faser: i) akseptering ii) policy utforming iii) iverksetting

Bestill rapport

OL94 som politisk lærestykke. Beslutningsprosessen fram mot Lillehammer OL | (rapportnr. 199334)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X