I notatet diskuteres debatten om økt kvinneandel i Forsvaret og hvordan beholde kvinnene i lys av norsk likestillingsdebatt, ulike måter å forstå kjønn på samt kjønnsforskjeller i arbeidsdelingen i Forsvaret og arbeidsmarkedet generelt.

Bestill rapport

Med et kjønnsperspektiv på Forsvaret som arbeidsorganisasjon – et teorinotat | (rapportnr. 200808)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X