Rapporten oppsummerer et forprosjekt som problematiserer og drøfter følgende prinsipielle spørsmål i tilknytning til kulturbasert næringsutvikling i Lillehammerregionen: Avgrensninger og begrepsbruk på feltet kulturbasert næringsutvikling Potensialer og utfordringer i forholdet mellom kulturliv og næringsliv De to delene av forprosjektet problematiserer altså henholdsvis forhold som kan kvantifiseres og klassifiseres, og forhold av immateriell eller kvalitativ karakter. I del I av rapporten presenteres og drøftes noen drøftes mulige konsekvenser av forskjeller i avgrensningspraksis og ulik forståelse av sentrale begreper. I del II gjennomgår og beskriver vi noen utviklingstrekk og aspekter ved forholdet mellom kunst/kulturliv og næringsliv, både generelt og i Lillehammerregionen.

Bestill rapport

Kulturbasert næringsutvikling – et forprosjekt | (rapportnr. 200419)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X