KLOK-prosjektet overordnede mål har vært å øke andelen kvinnelige ledere i Oslo kommune. Prosjektet har vært organisert i et sentralt lederopplæringsprogram med 20 deltakere og i lokale utviklingsprosjekter i 8 virksomheter i Oslo kommune. Rapporten gir en beskrivelse av prosjektet og dokumenterer erfaringer fra de to delprosjektene. Erfaringer og resultater blir i hovedsak vurdert gjennom mål- og prosessanalyse.

Bestill rapport

KLOK – Kvinner i ledelse i Oslo kommune. Evalueringsrapport. | (rapportnr. 199116)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X