KLOK – Kvinner i ledelse i Oslo kommune. Evalueringsrapport.

KLOK-prosjektet overordnede mål har vært å øke andelen kvinnelige ledere i Oslo kommune. Prosjektet har vært organisert i et sentralt lederopplæringsprogram med 20 deltakere og i lokale utviklingsprosjekter i 8 virksomheter i Oslo kommune. Rapporten gir en beskrivelse av prosjektet og dokumenterer erfaringer fra de to delprosjektene. Erfaringer og resultater blir i hovedsak vurdert gjennom… Les mer »