Dette er ei utgreiing og fordelar og ulemper ved å slå saman Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal til ein samla Hardanger kommune. Hardanger vert oppfatta som ein identitetsregion og er dessutan ei kjend merkevare mellom anna i reiselivssamanheng. Ei problemstillinga i dette notatet er i kva grad ein kan rekne med at desse forholda vert styrka ved samanslåing. Ei anna problemstilling er kor robust eller funksjonell ein kommune med så stort areal og så lite folketal vil verta.

Bestill rapport

Hardanger kommune. Ei utgreiing om fordelar og ulemper ved å slå saman sju kommunar i Hardanger | (rapportnr. 200503)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X