Rapporten beskriver og evaluerer Skogtiltaksfondet som har til formål å bidra til finansiering av fellestiltak som er til nyte for skogbruket. Oppdraget, som ble gitt av Skogtiltaksfondet, er delt inn i følgende tre hoveddeler: Beskrivelse av Skogtiltaksfondet, Analyse av fondets virkemåte, prosesser og utvikling over tid og Skogtiltaksfondets effekter, resultater og utfordringer. Skogtiltaksfondet har gitt mange positive effekter for skog- og trebaserte næringer. Det har blant annet gjort det mulig for mange prosjekter å etablere seg, både fordi disse midlene regnes som brukerfinansiering i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, og fordi det i stor grad er med å utløse midler fra andre finansieringskilder. Fondet har i tillegg bidratt til en bevisstgjøring av bransjens behov for økt FoU-aktivitet, samt at det oppfordrer til nettverks- og samarbeidstankegang, gjerne på tvers av tradisjonelle forbindelser.

Bestill rapport

Evaluering av Skogtiltaksfondet | (rapportnr. 200517)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X