Rapporten beskriver og evaluerer Skogtiltaksfondet som har til formål å bidra til finansiering av fellestiltak som er til nyte for skogbruket. Oppdraget, som ble gitt av Skogtiltaksfondet, er delt inn i følgende tre hoveddeler: Beskrivelse av Skogtiltaksfondet, Analyse av fondets virkemåte, prosesser og utvikling over tid og Skogtiltaksfondets effekter, resultater og utfordringer. Skogtiltaksfondet har gitt mange positive effekter for skog- og trebaserte næringer. Det har blant annet gjort det mulig for mange prosjekter å etablere seg, både fordi disse midlene regnes som brukerfinansiering i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, og fordi det i stor grad er med å utløse midler fra andre finansieringskilder. Fondet har i tillegg bidratt til en bevisstgjøring av bransjens behov for økt FoU-aktivitet, samt at det oppfordrer til nettverks- og samarbeidstankegang, gjerne på tvers av tradisjonelle forbindelser.

Bestill rapport

Evaluering av Skogtiltaksfondet | (rapportnr. 200517)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X