Dette underveisnotatet er en oppsummering av den første fasen i evalueringen av Norsk nettverk av oppvekstkommuner som har bestått av en undersøkelse av fem ulike tiltak for barn og unge. Notatet gir en beskrivelse av tiltakene og deres status i 2002, samt av evaluators vurderinger og anbefalinger. Tiltakene var kommet ulikt ut. Noen var kommet langt i oppnåelsen av sine målsettinger, mens andre var i startgropa. Neste fase av evalueringen av tiltakene vil finne sted i 2004 og vil vise at det allerede har skjedd store endringer i de fem omtalte tiltakene.

Bestill rapport

Evaluering av fem ulike tiltak i Norsk nettverk av oppvekstkommuner (NNO) | (rapportnr. 200313)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X