Notatet beskriver et opplegg for gjennomføring av innkjøpsanalyse og gevinstanalyse i forbindelse med innføring av E-handel i kommuner. Notatet er en del av rapporteringen fra første fase i prosjektet ”E-handel i Innlandet”, som er et samarbeidsprosjekt mellom tre kommuner, to fylkeskommuner og tre leverandører i Hedmark og Oppland. Formålet med dette prosjektet er å utvikle et effektivt E-handelskonsept mellom kommuner og leverandører.

Bestill rapport

Effektive kommunale innkjøp med E-handel | (rapportnr. 200305)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X