Prosjekt E-handel i Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom 3 kommuner, 2 fylkeskommuner og 2 leverandører i Hedmark og Oppland. Prosjektet er inndelt i 2 faser. Den første fasen omfatter aktiviteter som gjelder erfraringsinnhenting, innkjøpsanalyse, gevinstanalyse, utredning av samarbeidsmodeller og utvikling av funksjonskrav. Fase 2 omfatter den praktiske implementeringen av en E-handelsløsning i en pilotkommune og hos 2 leverandører. Dette notatet dokumenterer den delen av fase 1 som gjelder innhenting og systematisering av informasjon og erfaringer fra E-handel. Arbeidet er i stor grad foretatt på grunnlag av litteraturstudier.

Bestill rapport

Effektive kommunale innkjøp med E-handel. Teorier, metoder og erfaringer | (rapportnr. 200201)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 190,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X