Registreringer av behovet for miljødata i kommunene i Oppland viser at det er stort behov for et bredt spekter av data om miljøforhold og ressursbruk, og at dagens datatilgang stort sett ikke dekker kommunenes behov. Registreringen viser elllers at holdningsskapende, forebyggende miljøvern, avfallshåndtering og vassdragsforvaltning er de vanligste hovedutfordringene for kommunenes miljøvernarbeid. Ca. 90% av kommunene i Oppland har intensjoner om å framskaffe kommunale miljøstatusoversikter på bredt grunnlag eller knyttet til kommunenes hovedutfordringer på miljøfeltet.

Bestill rapport

Behovet for miljødata i kommunene i Oppland | (rapportnr. 199310)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 45,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X