I dag markeres FN’s internasjonale fjelldag. Østlandsforskning har gjennom Fjell-Forsk-Nett i mange år forsket på utvikling i norske fjellområder og er også med i europeiske fjellnettverk.  

Fjelldagen skal øke oppmerksomheten rundt fjell, fjellsamfunn og bærekraftig utvikling i disse områdene. Befolkningsutvikling, adgang til markedet utenfor fjellområdene, å bli hørt av politikere i hovedstaden: utfordringene nokså like for fjellfolk Europa, ja, verden rundt.

Europeisk fjellnettverk

Nylig var Euromontana samlet i de rumenske Karpatene.

Euromontana jobber for å fremme levende fjellområder og for bærekraftig utvikling og bedre livskvalitet i de forskjellige europeiske fjellområder. I det europeiske nettverket framsnakker beslutningstakere, lobbyister, bønder og forskere fjellområdene og deres samfunn. Østlandsforskning ble medlem for to år siden og anser Euromontana som et samlende internasjonalt nettverk, også for utvikling av en norsk fjellpolitikk.

-Euromontana er et viktig forum for å møte internasjonale kunnskapsmiljøer og diskutere utvikling i fjellområder, sier forsker Tor Arnesen.  –Det er her vi treffer potensielle partnere og til store internasjonale forskningsprosjekter.

Sammen med kolleger har han på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet utarbeidet en definisjon, kartfesting og karakterisering av fjellområder og fjellkommuner i Norge og en indeks for tilstanden for norske fjellområder som blir publisert senere denne måneden.

At Østlandsforsknings fjellforskere har i mange år markert seg i internasjonale nettverk og det blir ikke ubemerket.

Se videohilsen fra Euromontana til Østlandsforskning her:

Det norske perspektivet er viktig for europeere, mener nettverkets prosjektleder Lauren Mosdale.

–Euromontana handler om alle europeiske fjellområder, ikke kun om alpene. Dette er et forum for å utveksle kunnskap og erfaringer, Norge kan ikke mangle da. Særlig ikke når vi skal gi et sterkt budskap til beslutningstakerne i Brussel.

-For å få store EU-prosjekter

Leder i det norske, politiske Fjellnettverket, Steinar Bertelsen mener også at det er betydningsfullt for norske forskere å holde en finger i europeisk fjellnettverk: -For å utnytte EØS og for å få prosjekter i EU-systemet må man være med på de riktige arenaer.

Østlandsforskning er en av 26 partnere det europeiske samarbeidsprosjektet Social Innovation in Marginal Rural Areas(SIMRA) som finansieres med 5,5 million euro gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020.

For Fjellnettverket er det også vesentlig å ha et forskernettverk knyttet til seg, mener Bertelsen. –Vi trenger faglig bidrag og støtte for politisk utforming.

Last ned Fjellindeksen 2018 her

Levende fjellsamfunn

Daglig leder i Fjellnettverket, Kari Randen bruker Fjellindeksen som veiviser: -Vi jobber for levende og livskraftige bygder og har brukt forskere for å finne ut hva statusen i de norske fjellkommuner er og hvilke hovedutfordringer vi skal jobbe med de neste årene.

Euromontana og Østlandsforskning samarbeider også tett med det europeiske forskernettverket NEMOR som har som sin oppgave å fremme kunnskap, identifisere forskningstema, formidle forskning og skape debatt om samfunnsutvikling i fjellområdet.

Euromontana presenterer ‘good practices’ med eksempler fra hele Europa månedlig. Les intervjuet med Østlandsforsknings medarbeider her (PDF, engelsk)