Det er gjennomført en definisjon, identifisering, kartfesting og karakterisering av fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge fra og med Nord-Trøndelag.

Bestill rapport

Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering. | (rapportnr. 201008)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 260,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X