Fjernstudentaras bruk av bibliotek

Rapporten tar for seg fjernstudentars bruk av bibliotektenester i Norge. Undersøkinga tar utgangspunkt i eit utval på 300 fjernsutdentar knytta til Høskolen i Lillehammer. For det første går det fram...

Frå tradisjonsmedvit til næringsvett

Målet med denne evalueringa har først og fremst vore å vudere i kva grad "Veiledningssentralen" har oppfyllt målsettinga om å gjere husflidsplassar innanfor husflids-, og handverks- og småindustriverksemd i Buskerud...

Utdanningsbehov i Kongsvingerregionen

Avdekking av utdanningsbehov på høgskolenivå med utgangspunkt i videregående skule, bedrifter, utdanningsintitusjoner og arbeidsmarknad. Tendens: Særleg utdanningstilbod innanfor undervisning, helse- og sosialfag kan bygge bru over gapet mellom tilbod og...