Denne rapporten beskriver status for de såkalte «Krepsprosjekteene» pr. høsten 1994. Prosjektene har omfattet: 1) Etablering av bestander i krepsetomme vann, 2) Utvikling av eksisterende bestander og 3) Oppdrettsforsøk i dammer med innendørs yngelproduksjon. Det har vært to prosjekter innenfor hver kategor. Alle prosjektene er av en slik karakter at de fortsatt er i en framdriftsfase – mer konklusive resultater kan først foreliggge om ytterligere 2-3 år. Allikevel er det mange interessante resultater og erfaringer som er høstet så langt. I det følgende presenteres et kort sammendrag fra hver av de seks prosjektene (er også gitt innledningsvis til hvert prosjekt).

Bestill rapport

Utvikling av naturlige krepsebestander og damoppdrett av kreps. | (rapportnr. 199431)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X