Denne rapporten beskriver status for de såkalte «Krepsprosjekteene» pr. høsten 1994. Prosjektene har omfattet: 1) Etablering av bestander i krepsetomme vann, 2) Utvikling av eksisterende bestander og 3) Oppdrettsforsøk i dammer med innendørs yngelproduksjon. Det har vært to prosjekter innenfor hver kategor. Alle prosjektene er av en slik karakter at de fortsatt er i en framdriftsfase – mer konklusive resultater kan først foreliggge om ytterligere 2-3 år. Allikevel er det mange interessante resultater og erfaringer som er høstet så langt. I det følgende presenteres et kort sammendrag fra hver av de seks prosjektene (er også gitt innledningsvis til hvert prosjekt).

Bestill rapport

Utvikling av naturlige krepsebestander og damoppdrett av kreps. | (rapportnr. 199431)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X