Foredrag konferande i Oslo 25.-26.11.93. «Backlash i Norge? En konferanse om kvinner i 90-åra

Bestill rapport

Trygdesystemet i eit kvinneperspektiv | (rapportnr. 199337)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X