Rapporten beskriver offentlige sysselsettingstiltak i fire kommuner i Oppland: Gjøvik, Sel, Lunner og Vestre Toten, dette sees i relasjon til arbeidet med Opplandsmodellen. Kommunenes organisering og deltakernes utbytte og evaluering av tiltakene er de sentrale tema.

Bestill rapport

Sysselsettingstiltak i fire kommuner i Oppland. En evaluering av arbeidslediges utbytte av tiltaksdeltakelse. | (rapportnr. 199509)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X