Notatet er en bearbeiding av SSBs overnattingsstatistikk for hoteller og andre overnattingsbedrifter, og behandler romlige strukturendringer på etterspørsels- og tilbudssiden i reiselivet, ved å studere romlige endringer i overnattinger og kapasitet. Notatet behandler også statistikk over kapasitetsutnytting og romprisutvikling. Dataene er bearbeidet med basis i tre nivåer: Inndeling etter kommuneklasser, landsdeler og fylker. Dataene avdekker klare utviklingstrekk i retning av en romlig restrukturering av trafikken i retning av de mest sentrale tjenesteytende kommunene. Denne utviklingen tilsløres på landsdels- og fylkesnivået.

Bestill rapport

Romlige strukturer i overnattingsbedriftenes trafikk-, kapasitets- og prisutvikling, i tidsrommet 1990-96 | (rapportnr. 199710)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X