Manglende kompetanse og kapasitet i småbedriftene – samarbeid med skole gir mulighet: Student-/elevprosjekter/opplæring. Holdningen til samarbeid er svært forskjellig både i bedrift og skole. Finne personer som arbeider godt sammen (team), påvirkning. Generelt nye firma og institusjoner gir nye muligheter for små bedrifter

Bestill rapport

Samarbeid næringsliv og skole | (rapportnr. 198725)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X