Rapporten drøfter ulike brukerperspektiver i relasjon til psykisk utviklingshemmede og spesialisthelsetjenester. På grunnlag av de teoretiske drøftingene beskrives og vurderes arbeidet i Hedmark fylkeskommune med utvikling av en plan for spesialisthelsetjenesten i forbindelse med HVPU-reformen. Videre presenteres hvilke planer kommunene i Hedmark fylke har for utvikling av helsetjenesten som følge av reformen.

Bestill rapport

Psykisk utviklingshemmede som brukere av fylkeskommunale helsetjenester. | (rapportnr. 199203)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X