En grunnleggende undersøkelse om Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM), dets gjennomslagskraft og brukere. Etter 30 års drift, en fortsatt ung institusjon, har OAM oppnådd en betydelig forankring i sitt nedslags¬felt, de seks kommunene i Lillehammerregionene og Midt-Gudbrands¬dalen. Av hele den voksne befolkningen i regionen er det hele 27% som kjenner til OAM, langt større andeler enn de to andre regionale arkivene, fylkesarkivet i Oppland (8%) og Statsarkivet på Hamar (7%). I denne arkivinteresserte delen av befolkningen er det identifisert ytterligere tre undergrupper (arkivbyggerne, det bevisste publikum og det tilfeldige publikum). Kunnskap om disse er viktig for OAMs kommunika¬sjon med gruppene, da deres motiver for å bruke/følge OAM vil være forskjellige. Ett interessant funn er at de mest aktive og bevisste brukerne/følgerne er høyt utdannet, jobber i akademiske yrker og er aktive i samfunnslivet generelt i langt større grad enn den jevne befolkningen.

Bestill rapport

Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 års drift | (rapportnr. 201308)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X